Zelená ještěrka
Zelená ještěrka
00,- Kč
Košík je prázdný
Minimální hodnota objednávky 350 korun.

Ochrana osobních údajů

 

1. Obecná ustanovení

Osobní údaje našich zákazníků chráníme co nejlépe dovedeme. Citlivá data (jako například přihlašovací heslo) jsou šifrována, kontaktní údaje nikdy nepředáváme třetím osobám, pokud nám to neukládá zákon.

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů na www.skalnicky.com provádí Dagmar Petrlíková ič. 67827080. Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.https://www.uoou.cz/

Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje:
-  jméno a příjmení
-  úplnou poštovní adresu 
-  telefonické spojení
-  e-mailovou adresu.

Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

 

Nákup a prodej zboží a služeb na www.skalnicky.com

Abychom mohli zprostředkovat vaši objednávku potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace na skalnicky.com případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

 

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat 

 

E-mailová komunikace

V případě, že nás kontaktujete na kontaktním e-mailu nebo pomocí kontaktního formuláře na adrese můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi nearchivujeme.
 

Telefonická podpora

V případě, že nás kontaktujete na kontaktním telefoním čísle, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na stránkách , můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu.

 

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

  •  

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Při přihlášení k odběru novinek  je vám zasílán  infomační e-mail  o provozu obchodu a nejnověji nabízeném zboží.  Máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.
 

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 20.05.2018, datum poslední revize je 20.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.