Zelená ještěrka
00,- Kč
Der Warenkorb ist leer

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

 Záruční doba na sazenice je dle par. 21 zákona 219/2003 Sb. (zákon o oběhu osiva a sadby) 3 týdny. Delší záruka je poskytována pouze na pravost odrůdy. U ostatního zboží je standardní zákonná záruka 24 měsíců. 

Reklamace-odstoupení od smlouvy

Zboží je možné reklamovat nebo vrátit dle stávajících platných norem určených zákonem. V případě reklamace nás prosím vždy neprodleně kontaktujte emailem nebo telefonicky, abychom mohli Vaši reklamaci vyřídit v co nejkratším termínu k Vaší spokojenosti. Nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Při doručení objednaného zboží Českou poštou, s. p. je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady vzniklé přepravou. Je-li tomu tak, je kupující povinen zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě. Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího.  

Kupující může uplatnit reklamaci u prodávajícího písemně na adrese : Dagmar Petrlíková, Podbradec 6, 411 19 Mšené lázně e-mailem na: info@skalnicky.com

Písemné oznámení musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefon, popř. e-mail, číslo dokladu a podrobný popis závady, jejích projevů a jak k závadě došlo. Prodávající se zavazuje neprodleně po obdržení písemné reklamace informovat kupujícího o následném postupu vyřízení reklamace a o tom, kam reklamované zboží zpětně doručit.

Při vracení reklamovaného zboží je zákazník povinen zabalit reklamované zboží tak, aby bylo dostatečně chráněno a předešlo se tam poškození během přepravy. Pokud tak neučiní, zboží nebude dostatečně chráněno. Doporučujeme zboží pojistit, za jeho případnou ztrátu nenese prodávající žádnou odpovědnost. Zákazník může rovněž reklamované zboží doručit osobně, a to vždy po telefonické domluvě s prodávajícím.  

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající se zavazuje vyměnit reklamované rostliny za stejný druh, případně za druh s podobnými vlastnostmi. Změnu v druhu výrobku vždy konzultuje s kupujícím. Rovněž lze po vzájemné dohodě vyplatit finanční náhradu za poškozené rostliny v plné výši.

Záruční podmínky a reklamační řád pro služby, výrobky a rostlinný materiál
Záruční doba rostlin je upravena dle § 21 zák.č. 219/2003 Sb. na 3 týdny. Ze zákona lze tedy reklamovat rostliny během 3 týdnů od data koupě tj. převzetí zboží dopravcem.  

Plnění ze záruky
Záruku není možné zaměňovat s náhradou rostlin, jenž odumřely vlivem nepřiměřené péče ze strany zákaznka,( například uschly, uhnily, zmrzly, … ), nebo byly poškozené či zničené zvířaty, přírodními živly, vyšší mocí a rovněž chorobami a škůdci rostlin, jejichž inkubační doba je kratší než doba, která uplynula mezi prodejem rostliny a vznikem poškození chorobami nebo škůdci. Na takové rostliny se záruka nevztahuje.  Postup při reklamaci :

Informujte nás o reklamaci písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Vykazuje-li zboží vady vzniklé přepravou, informujte nás neprodleně po převzetí zboží od České pošty. Na České poště se dá zjistit, kdy jste zásilku převzali.

Zboží zašlete jako Balík do ruky na naši adresu. Zboží neposílejte na dobírku, dobírkové zásilky nebudou přijaty!

Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Po prověření zásilky Vám bude zaslána plná kupní cena a poštovné. Bude Vám vrácena ve lhůtě 30 dní a to dle Vašeho rozhodnutí:

Převodem na bankovní účet

Složenkou

_______________________________________________________________________________________________________________

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Plné znění předpisu EU o řešení spotřebitelských sporů on-line

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

Platforma pro řešení sporů on-line
 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. července 2016

Informace

Děkujeme Vám za návštěvu, nabídku zboží připravujeme!

Facebook

Zähler

Online: 5
heute: 182
gestern: 231
insgesamt: 544465